Đến lượt các hãng xe Ấn Độ "nín thở" với nguồn cung từ Trung Quốc