Lo ngại nhiễm virus corona, dân lái taxi chăm chỉ khử trùng xe mỗi ngày