Bệnh xe cũ: Chết máy, treo hộp số, lờ là lại tốn tiền sửa