Những lỗi nguy hiểm dễ gặp khi chuyển từ số sàn sang tự động