Chân tướng thanh niên chuyên trộm cắp ở bệnh viện - VietNamNet