‘Siêu trộm’ liên tiếp phá khóa cửa nhà dân ở Hà Nội, ra tòa khóc nức nở