Thêm ca dương tính Covid-19 ở Gia Lai, huy động bộ đội hỗ trợ khử trùng - VietNamNet