Ai Cập cấm bán áo bảo hộ màu vàng vì sợ biểu tình giống Pháp