Cuộc sống giản dị của người phụ nữ quyền lực nhất thế giới - VietNamNet