Nga bác cáo buộc nắm thông tin đe dọa Trump, Hillary - VietNamNet