'Bảo bối' giúp hoa quả để suốt mấy tuần vẫn tươi rói