Báo châu Á tiếc Lương Xuân Trường và tuyển Việt Nam - VietNamNet