Báo Thái Lan: Thái Lan vượt Việt Nam nhờ Akira Nishino - VietNamNet