CLB Hà Nội di chuyển gần 1 ngày sang Turkmenistan đấu Altyn Asyr - VietNamNet