Báo Hàn: Tuyển Việt Nam được quá nhiều từ King's Cup