Danh sách tuyển Việt Nam vs Malaysia: Có tên Mạc Hồng Quân, Huy Toàn