Filip Nguyễn không kịp nhập quốc tịch, lỡ hẹn với tuyển Việt Nam