Giải mã futsal Lebanon, đối thủ của futsal Việt Nam - VietNamNet