Kết quả tuyển nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan: Việt Nam vô địch - VietNamNet