Kết quả tuyển nữ Việt Nam 10-0 Campuchia, kết quả giải Đông Nam Á 2019