Kết quả U23 Việt Nam 1-0 U18 Việt Nam: Thầy Park "đãi cát tìm vàng"