Ông Hải 'lơ': Quang Hải giúp tuyển Việt Nam dễ thở đấu Thái Lan