QBV Việt Nam 2019: Gọi tên Hùng Dũng hay Quang Hải? - VietNamNet