Tuyển Việt Nam chia điểm Thái Lan: Như một chiến thắng!