Tuyển Việt Nam: Công Phượng tốt nhất, nhưng Quang Hải là duy nhất