Tuyển Việt Nam Hùng Dũng quan trọng, nhưng vắng ai đáng lo nhất - VietNamNet