Tuyển Việt Nam thắng Thái Lan tại King's Cup nhờ đôi cánh