Việt Nam 1-0 Malaysia: Quang Hải giúp Việt Nam thắng nghẹt thở - VietNamNet