Việt Nam Thái Lan, Việt Nam 0-0 Thái Lan: Sướng, chỉ tiếc bàn thắng - VietNamNet