Thái Lan đấu Việt Nam: Ekanit Panya thách thức tuyển Việt Nam