Thái Lan đấu Việt Nam: Thái Lan gọi 33 cầu thủ tiếp Việt Nam