Công Phượng sang Pháp làm gì, đá V-League với HAGL thôi