Hà Nội FC vs Yangon United: Chủ nhà cất Quang Hải, Đình Trọng