HAGL quyết đấu Hà Nội, tập dưới trời mưa to như bão