HLV Thanh Hoá: CLB TPHCM thắng vì có sự hậu thuẫn của trọng tài