Trận Than Quảng Ninh vs TPHCM hoãn vì dịch Covid-19 - VietNamNet