Việt Nam đấu Malaysia: Malaysia mất trụ cột, run rẩy đấu Việt Nam - VietNamNet