Cựu chiến binh dựng tượng, xây nhà thờ Bác Hồ hơn 1.000m2icon

Cựu chiến binh dựng tượng, xây nhà thờ Bác Hồ hơn 1.000m2

icon17/05/2020
Với tâm niệm được thờ phụng Bác Hồ như người thân, cựu chiến binh ở Quảng Nam đã dùng dành dụm dựng tượng, xây khu nhà thờ Bác rộng hơn 1.000m2.  
 
 
.Đọc Nhiều Nhất