400 tỷ làm 2,4km đường, dân Sài Gòn thoát cảnh kẹt, ngập nước suốt 10 năm - VietNamNet