Sạt lở nhiều nơi ở miền núi Nghệ An, 2 cha con vớt củi tử vong - VietNamNet