Bão số 2 áp sát Thanh Hoá – Hà Tĩnh, mưa như trút - VietNamNet