BT Phùng Quang Thanh: Mất biển, đảo là có tội với lịch sử