Buổi sáng trước ngày hết giãn cách đợt 4, Hà Nội ùn ứ phương tiện - VietNamNet