Bài viết của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng - Nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên cường, tấm gương đạo đức sáng ngời của Cách mạng Việt Nam”.

Bài viết của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên cường, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời - đã suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.       

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng sôi nổi, phong phú, đầy gian lao, thử thách của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng mà đồng bào, đồng chí trìu mến gọi là Bác Tôn kính mến gắn liền với lịch sử đấu tranh oanh liệt của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Là người con ưu tú của quê hương An Giang giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, ngay từ khi còn là học sinh, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia phong trào yêu nước chống thực dân Pháp. Trong những năm tháng tuổi trẻ bôn ba ở nước ngoài, hoạt động trong phong trào công nhân, công đoàn Pháp, đồng chí đã tham gia cuộc nổi dậy của Hải quân Pháp ở Biển Đen ngày 20/4/1919, ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, chống sự can thiệp vũ trang của các nước đế quốc đối với Nhà nước Xô-viết non trẻ, góp phần bảo vệ thành trì của cách mạng vô sản thế giới.

Trở về nước năm 1920, với lòng yêu nước nhiệt thành, đồng chí Tôn Đức Thắng đã kết hợp kinh nghiệm hoạt động của phong trào công nhân, công đoàn Pháp với thực tiễn phong trào yêu nước, phong trào công nhân Việt Nam, trước hết là phong trào công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn, để tìm ra những hình thức, phương pháp tổ chức đấu tranh thích hợp. Cuối năm 1920, đồng chí đã tập hợp anh em công nhân cùng chí hướng thành lập Công hội bí mật - tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Công hội do đồng chí lãnh đạo đã tổ chức nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình, bãi công, lãn công, tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8/1925), đánh dấu bước phát triển mới về tinh thần đoàn kết và tính tổ chức của giai cấp công nhân nước ta.

Năm 1927, tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập, bắt đầu hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ở Nam Bộ. Đồng chí Tôn Đức Thắng gia nhập tổ chức này và giữ trọng trách ủy viên Kỳ bộ Nam Bộ, Bí thư Thành bộ Sài Gòn - Chợ Lớn. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, phong trào công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn phát triển mạnh mẽ.

Năm 1929, đồng chí Tôn Đức Thắng bị thực dân Pháp bắt và kết án 20 năm tù khổ sai. Gần 17 năm bị giam cầm trong nhà tù thực dân ở Khám Lớn Sài Gòn và Côn Đảo, phải chịu đủ cực hình tra tấn dã man của kẻ thù, đồng chí luôn giữ vững khí tiết kiên trung, bất khuất của người chiến sĩ cách mạng, là một trong những người thành lập hội những người tù đỏ và sáng lập chi bộ Đảng đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo làm hạt nhân lãnh đạo, tạo sức mạnh chống chế độ lao tù tàn bạo, đấu tranh bảo vệ Đảng, biến lao tù thực dân, đế quốc thành trường học của những người cộng sản.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, từ nhà tù Côn Đảo trở về, vừa đặt chân lên đất liền, đồng chí Tôn Đức Thắng đã tham gia ngay vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, được phân công tham gia Xứ ủy Nam Bộ và sau đó được Đảng, Nhà nước giao đảm nhiệm các trọng trách: ủy viên Ban Thường trực Quốc hội (tháng 3/1946), Phó Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Liên Việt, tháng 5/1946), Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội (tháng 11/1946), Bộ trưởng Bộ Nội vụ (tháng 4/1947), Trưởng ban Trung ương vận động thi đua ái quốc (tháng 1/1948), Quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội (năm 1948).

Tháng 1/1948, đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cùng tập thể Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Là người con Nam Bộ, đồng chí luôn dành tình cảm sâu nặng với quê hương, “nhiều lần đề nghị với Bác Hồ, với Trung ương cho trở về chiến trường để cùng với đồng chí, đồng bào Nam Bộ tham gia kháng chiến” [1].

Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, tháng 2/1951, đồng chí Tôn Đức Thắng đã đọc diễn văn khai mạc và bế mạc đại hội, được đại hội bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và liên tục giữ trọng trách này cho đến cuối đời. Trong diễn văn bế mạc đại hội, đồng chí nhấn mạnh vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên: “Toàn thể đảng viên, cán bộ, phải ra sức học tập, gắng làm gương mẫu cho quần chúng, gắng xứng đáng là đảng viên của đảng tiên phong lãnh đạo toàn giai cấp và dân tộc kháng chiến và kiến quốc” [2].

Về chính sách đại đoàn kết của Đảng, đồng chí nêu rõ: “Chính sách mặt trận của ta là chính sách liên minh giai cấp để kháng chiến. Không phải liên minh giai cấp suông, mà liên minh giai cấp để kháng chiến. Đã là liên minh giai cấp để kháng chiến thì những mâu thuẫn quyền lợi giữa các giai cấp phải được diễn giải hợp lý. Nhưng bao giờ chúng ta cũng đặc biệt chú trọng đến quyền lợi của quần chúng cần lao và đông đảo vì họ là nền tảng của Mặt trận dân tộc thống nhất, là lực lượng chủ yếu của kháng chiến” [3].

Tháng 3/1951, tại đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt, đồng chí Tôn Đức Thắng đã trình bày báo cáo chính trị, nêu rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của việc thống nhất Việt Minh - Liên Việt, hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc, giành độc lập cho Tổ quốc, dân chủ cho nhân dân và góp phần vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới. Đại hội đã thông qua nghị quyết thống nhất Việt Minh - Liên Việt thành một mặt trận dân tộc thống nhất lấy tên là Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận Liên Việt; nhất trí bầu đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt.

Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, trên cương vị Chủ tịch Mặt trận Liên Việt, tại hội nghị đại biểu Mặt trận Liên Việt toàn quốc, đồng chí Tôn Đức Thắng đã trình bày báo cáo, xác định rõ các quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ công tác mặt trận trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường đoàn kết toàn dân, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà.

Tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa I (tháng 9/1955), Quốc hội đã nhất trí bầu đồng chí Tôn Đức Thắng giữ chức Trưởng ban Thường trực Quốc hội. Ngoài hai chức vụ chủ chốt trong Quốc hội và Mặt trận Liên Việt, đồng chí còn được bầu làm Chủ tịch danh dự Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam và tại Đại hội Hòa bình thế giới họp ở Hen-xin-ki, Phần Lan (tháng 7/1955), đồng chí được bầu làm ủy viên Hội đồng Hòa bình thế giới.

Tại hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khóa II (tháng 8/1955), đồng chí Tôn Đức Thắng đã trình bày tham luận về công tác mặt trận và trên cơ sở tham luận đó, hội nghị đã thông qua nghị quyết, trong đó nêu rõ: “Nhiệm vụ trước mắt của Đảng ta là phải ra sức tập hợp lực lượng của toàn dân thành một Mặt trận rộng rãi có một cương lĩnh chung thích hợp để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng, thực hiện thống nhất nước nhà” [4].

Quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, trên cương vị Chủ tịch Mặt trận Liên Việt, đồng chí Tôn Đức Thắng đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất toàn quốc (tháng 9/1955). Đại hội đã thảo luận, thông qua dự thảo Cương lĩnh, điều lệ mới và quyết định tên mới của Mặt trận dân tộc thống nhất là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bầu đồng chí làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II (tháng 7/1960), theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trên cương vị Phó Chủ tịch nước, Đồng chí đã cùng tập thể Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp.

 

Với tác phong khiêm tốn, giản dị, gần gũi đồng bào, đồng chí, đồng chí đã dành nhiều thời gian đến thăm các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, công trường, nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, trường học…, động viên, khích lệ bộ đội, công nhân, nông dân, người lao động, học sinh, sinh viên thi đua lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập, đóng góp sức người, sức của, tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đẩy mạnh sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước.

Tháng 3/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì hội nghị chính trị đặc biệt để biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Tại hội nghị, đồng chí Tôn Đức Thắng đã trình bày tham luận quan trọng “Động viên toàn dân thực hiện những nhiệm vụ lớn lao và rất vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra”, trong đó khẳng định: “Với sức mạnh đoàn kết của đồng bào cả nước, được sự ủng hộ và đồng tình của nhân dân thế giới, nhất định chúng ta sẽ phá tan được mọi âm mưu của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Miền Nam nhất định sẽ được giải phóng, Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà” [5].

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa III đã nhất trí bầu đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại kỳ họp, đồng chí Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phát biểu chúc mừng và khẳng định: “Cụ Tôn Đức Thắng và đồng chí Nguyễn Lương Bằng là hai chiến sĩ lão thành của cách mạng Việt Nam, những người bạn chiến đấu gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam ta. Hai đồng chí được Quốc hội nhất trí tín nhiệm giao cho trọng trách lãnh đạo Nhà nước ta là rất xứng đáng” [6].

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mùa Xuân năm 1975 mở ra thời kỳ mới cho dân tộc Việt Nam - cả nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Tại Lễ mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc tại thành phố Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), ngày 15/5/1975, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đọc lời chào mừng, nêu bật những thắng lợi to lớn của cả dân tộc trong suốt 30 năm qua và kêu gọi đồng bào cả nước “quyết biến khí thế cách mạng hào hùng hôm nay thành cao trào thi đua thực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” [7].

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI (tháng 6/1976) đã quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội thống nhất, đồng chí Tôn Đức Thắng đã được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với 92 tuổi đời, gần 70 năm liên tục hoạt động cách mạng, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã có nhiều công lao, đóng góp to lớn, góp phần cùng Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao đẹp của Bác Tôn là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước; sự trung thành, tận tụy với sự nghiệp cách mạng; tinh thần anh dũng, bất khuất; đức tính khiêm tốn, giản dị; tình thương yêu đồng chí, đồng bào; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết quốc tế vô sản. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nêu rõ: “Di sản quý nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng, sản phẩm tổng hợp của chất hào hiệp Nam Bộ, chất kiên cường và tài năng sáng tạo Việt Nam, chất tiên phong của giai cấp công nhân, chất cách mạng của người yêu nước, người cộng sản, chất nhân đạo của con người” [8].

Do những công lao, đóng góp to lớn đối với cách mạng Việt Nam, phong trào bảo vệ hòa bình thế giới và sự phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng vinh dự là người đầu tiên được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cao quý; Đoàn Chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô tặng thưởng Huân chương Lê-nin, Ủy ban Giải thưởng quốc tế tặng Giải thưởng Lê-nin “Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc”; được Đảng, Nhà nước ta và các nước bạn tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Phát biểu chúc mừng đồng chí Tôn Đức Thắng vinh dự được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân” [9].

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng là dịp để chúng ta ôn lại, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn kính yêu; tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thể hệ trẻ; bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chúng ta nguyện ra sức phấn đấu thực hiện thành công mong muốn của Bác Hồ và Bác Tôn kính yêu, xây dựng Đảng và Nhà nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

------

[1] Tôn Đức Thắng: Một con người bình thường - Vĩ đại, Nxb Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2013, tr. 105.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, t. 12, tr. 494.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, t. 12, tr. 487-488.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 16, tr. 571.
[5] Sở Văn hóa và Thông tin An Giang: Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888 - 1980), An Giang, 1988, tr. 266-267.
[6] Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, biểu tượng của đại đoàn kết, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr. 20.
[7] Báo Nhân Dân, số 7786, ngày 16-5-1975.
[8] Tôn Đức Thắng: Một con người bình thường - Vĩ đại, Nxb Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2013, tr. 211.
[9] Tôn Đức Thắng: Một con người bình thường - Vĩ đại, Nxb Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2013, tr. 370.

Chuyện Bác Tôn từ chối nhận quà địa phương

Chuyện Bác Tôn từ chối nhận quà địa phương

Tỉnh Quảng Ninh biết Bác Tôn hay uống trà, có biếu Bác 2 cân chè ngon, Bác kiên quyết không cho nhận.

Chuyện Bác Tôn 3 lần từ chối nhận nhà Trung ương cấp

Chuyện Bác Tôn 3 lần từ chối nhận nhà Trung ương cấp

Trung ương từng ba lần thu xếp cấp nhà riêng nhưng Bác Tôn lần nào cũng kiên quyết từ chối.

Theo TTXVN

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
Bổ nhiệm 'thần tốc' con gái Chủ tịch An Giang: Bộ Nội vụ rà soát ngay
Bổ nhiệm 'thần tốc' con gái Chủ tịch An Giang: Bộ Nội vụ rà soát ngay
Chính trịicon09/01/2019  
Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị rà soát ngay trường hợp con gái Chủ tịch tỉnh An Giang được bổ nhiệm thần tốc dù chưa đủ chuẩn.
Thủ tướng: Tín dụng ngân hàng cần đẩy lùi tín dụng đen
Thủ tướng: Tín dụng ngân hàng cần đẩy lùi tín dụng đen
Chính trịicon09/01/2019  
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý xử lý tình trạng tín dụng đen đang 'bủa vây' nhiều người yếu thế, buộc người vay đến chỗ mất nhà.
Hà Nội khai trừ 107 đảng viên
Hà Nội khai trừ 107 đảng viên
Chính trịicon09/01/2019  
Trong năm 2018, Hà Nội đã thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên, trong đó cách chức 22 người, khai trừ 107 người.
Ai điều hành Sở GTVT TP.HCM khi khuyết Giám đốc?
Ai điều hành Sở GTVT TP.HCM khi khuyết Giám đốc?
Chính trịicon09/01/2019  
Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm quản lý, điều hành Sở này khi Giám đốc được điều động làm Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị.
Thủ tướng: Ngành tài nguyên và môi trường sẽ bứt phá thế nào?
Thủ tướng: Ngành tài nguyên và môi trường sẽ bứt phá thế nào?
Chính trịicon08/01/2019  
Thủ tướng đề nghị hội nghị của ngành tài nguyên và môi trường thảo luận, xoáy vào các vướng mắc, vấn đề nổi cộm, bức xúc hiện nay.
Số phận các thuyền viên Việt Nam trên tàu cháy ở Hong Kong
Số phận các thuyền viên Việt Nam trên tàu cháy ở Hong Kong
An toàn giao thôngicon08/01/2019  
 Vụ việc khiến 1 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích, 3 người bị thương nhẹ và 19 thuyền viên khác an toàn.
Thủ tướng: Tiếp dân cũng phải ghi âm, ghi hình
Thủ tướng: Tiếp dân cũng phải ghi âm, ghi hình
Chính trịicon08/01/2019  
Tiếp dân cũng phải ghi âm, ghi hình, hỏi cung cũng vậy, quy định như thế để đảm bảo quyền con người - Thủ tướng nhấn mạnh.
Cuộc tín chấp bằng tính mạng trước Khmer Đỏ của ông Hun Sen
Cuộc tín chấp bằng tính mạng trước Khmer Đỏ của ông Hun Sen
Quốc phòngicon08/01/2019  
 Đích thân ông Hun Sen tới lãnh địa của Khmer Đỏ, lấy tính mạng làm tín chấp với nguyện vọng tha thiết là mang lại hòa bình thực sự cho dân tộc.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Dân Thủ Thiêm không thể về chỗ cũ ở khu 4,3ha
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Dân Thủ Thiêm không thể về chỗ cũ ở khu 4,3ha
Chính trịicon08/01/2019  
 Dù khu 4,3ha nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm, nhưng theo Bí thư TP.HCM, nếu bà con xin về chỗ cũ thì không được nữa.
Bí thư Nhân: 'Kỷ luật cán bộ tổn thương đến uy tín Đảng bộ TP'
Bí thư Nhân: 'Kỷ luật cán bộ tổn thương đến uy tín Đảng bộ TP'
Chính trịicon08/01/2019  
 Trước việc nhiều cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo TP.HCM bị cách chức, bị bắt vì sai phạm, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nêu ra 3 bài học để cán bộ ghi nhớ.
Phó Thủ tướng hy vọng tuyển Việt Nam qua được vòng bảng Asian Cup
Phó Thủ tướng hy vọng tuyển Việt Nam qua được vòng bảng Asian Cup
Chính trịicon08/01/2019  
 Trước trận Việt Nam với Iraq tại Asian Cup 2019 tối nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, quan trọng là tinh thần vì màu cờ sắc áo.
Hà Nội, TP HCM và 4 tỉnh bổ nhiệm nhân sự mới
Hà Nội, TP HCM và 4 tỉnh bổ nhiệm nhân sự mới
Chính trịicon08/01/2019  
Thành ủy Hà Nội, UBND tỉnh Bến Tre, Quảng Ninh, Nghệ An, Tiền Giang, TPHCM vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.
Phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng
Phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng
Chính trịicon07/01/2019  
Chiều nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên.
Hà Nội lý giải việc cấm ghi hình cán bộ tiếp dân nếu chưa xin phép
Hà Nội lý giải việc cấm ghi hình cán bộ tiếp dân nếu chưa xin phép
Thời sựicon07/01/2019  
Theo một lãnh đạo Ban Tiếp công dân TP Hà Nội, quy định không quay phim, chụp ảnh khi chưa có sự đồng ý là để ngăn chặn các trường hợp cực đoan.
Thủ tướng phê chuẩn Phó chủ tịch 4 tỉnh
Thủ tướng phê chuẩn Phó chủ tịch 4 tỉnh
Chính trịicon07/01/2019  
Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND 4 tỉnh, TP: Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Xử lý kiên quyết tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng
Xử lý kiên quyết tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng
Chính trịicon07/01/2019  
Hôm nay, tại Hà Nội, Quân ủy TƯ đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương
Chính trịicon07/01/2019  
Sáng nay, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019.
Bổ nhiệm 9 Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự
Bổ nhiệm 9 Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự
Chính trịicon07/01/2019  
Bộ trưởng Công an có quyết định bổ nhiệm 9 Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự.
Quan chức phải khắc phục bệnh dối trá, sống hai mặt
Quan chức phải khắc phục bệnh dối trá, sống hai mặt
Chính trịicon07/01/2019  
 Các cấp lãnh đạo, quan chức phải làm gương về đạo đức, tư cách, phẩm chất, phải khắc phục bệnh thành tích, sống hai mặt.
Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại Thừa Thiên Huế
Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại Thừa Thiên Huế
Chính trịicon06/01/2019  
Chiều tối nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN