Xây dựng đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Công tác tư tưởng, công tác Tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không sáo mòn, cần phải được triển khai bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại. Muốn vậy, cần có đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo rất bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ và phương pháp công tác khoa học.

Xây dựng đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ
Tổng Bí thư và các đại biểu chúc mừng những thành tích của Ban Tuyên giáo
đã đạt được trong những năm qua

Phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, sáng 1/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí với những nội dung Báo cáo, nhất là những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng và ngành Tuyên giáo nói chung trong thời gian tới. Tổng Bí thư cũng đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đồng chí dự họp. Tổng Bí thư ghi nhận những thành tích mà ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời cũng lưu ý không được chủ quan, thỏa mãn.

Tổng Bí thư nêu vấn đề: Công tác nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận, truyền bá lý luận phải chăng chúng ta chưa quan tâm đúng mức? Đây là vấn đề cơ bản, quan trọng, quyết định việc định hướng tư tưởng chính trị của chúng ta, đó là lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, định hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Vấn đề quan trọng là làm sao để kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng và việc đầu tiên của Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.  

Tổng Bí thư cũng cho rằng, công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là báo chí có nhiều cố gắng, rất phong phú, nhưng thông tin tuyên truyền miệng còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc đấu tranh tư tưởng, phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch có kết quả nhưng còn thiếu sắc bén.

Trước những yêu cầu trong tình hình mới, Tổng Bí thư yêu cầu ngành Tuyên giáo trong thời gian sắp tới cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng chính là phải kiên quyết bảo vệ con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; luôn luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, coi chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng; không dao động về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu, cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị, dư luận xã hội, đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Phải hiểu được, phải chia sẻ và đưa được tư tưởng vào một cách nhuần nhuyễn để dân tự thấy, tự làm, tự hành động. Công tác tư tưởng, công tác Tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không sáo mòn, cần phải được triển khai bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại. Muốn vậy ngành Tuyên giáo phải chiếm lĩnh được "trận địa" tư tưởng, không bị động, bất ngờ; phải chủ động cung cấp thông tin, nhất là những thông tin chính thống, thông tin định hướng, dẫn dắt, gợi mở nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Đảng, trong Nhà nước, trong nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường niềm tin và sự đoàn kết, nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của chúng ta. Các binh chủng làm công tác tư tưởng phải hướng vào mục tiêu này. Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” – đây là triết lý, đây cũng là yêu cầu rất cao. Phải làm sao nắm được tâm tư, tình cảm của nhân dân để kịp thời giải thích cho có sức thuyết phục. Phải nghiên cứu thế nào cho chính xác để nắm được tâm tư của dân, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

 

Tổng Bí thư yêu cầu, cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc đường lối, quan điểm, bản chất cách mạng của Đảng ta.

Để thực hiện được những nhiệm vụ trên, theo Tổng Bí thư, cần có đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo rất bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ và phương pháp công tác khoa học. Phải nói được, làm được, thuyết phục được, không bị cám dỗ, mua chuộc. Phương pháp phải dân chủ, chân thành, không được gò ép, áp đặt, mệnh lệnh; phải có sự tinh tế, đi vào lòng người. Các cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm, không được “khoán trắng” cho ngành Tuyên giáo, tạo mọi điều kiện để nắm lấy binh chủng này.

Xây dựng đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ
Tổng Bí thư phát biểu kết luận buổi làm việc

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, cần quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực mạng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 để làm sao nhanh hơn, sắc bén hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn. 

Liên quan tới vấn đề quy hoạch báo chí, Tổng Bí thư cho rằng, cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, nếu vướng gì cần bàn bạc kỹ. Quy hoạch không phải chỉ sắp xếp cho gọn lại mà quy hoạch để quản lý cho tốt, định hướng cho tốt, phát huy tốt.

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống 88 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, trong thời gian tới, cùng với sinh lực và khí thế mới, toàn ngành Tuyên giáo của chúng ta - những chiến sĩ xung kích, đội quân rất tin cậy trên mặt trận tư tưởng của Đảng sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
Bổ nhiệm 'thần tốc' con gái Chủ tịch An Giang: Bộ Nội vụ rà soát ngay
Bổ nhiệm 'thần tốc' con gái Chủ tịch An Giang: Bộ Nội vụ rà soát ngay
Chính trịicon09/01/2019  
Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị rà soát ngay trường hợp con gái Chủ tịch tỉnh An Giang được bổ nhiệm thần tốc dù chưa đủ chuẩn.
Thủ tướng: Tín dụng ngân hàng cần đẩy lùi tín dụng đen
Thủ tướng: Tín dụng ngân hàng cần đẩy lùi tín dụng đen
Chính trịicon09/01/2019  
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý xử lý tình trạng tín dụng đen đang 'bủa vây' nhiều người yếu thế, buộc người vay đến chỗ mất nhà.
Hà Nội khai trừ 107 đảng viên
Hà Nội khai trừ 107 đảng viên
Chính trịicon09/01/2019  
Trong năm 2018, Hà Nội đã thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên, trong đó cách chức 22 người, khai trừ 107 người.
Ai điều hành Sở GTVT TP.HCM khi khuyết Giám đốc?
Ai điều hành Sở GTVT TP.HCM khi khuyết Giám đốc?
Chính trịicon09/01/2019  
Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm quản lý, điều hành Sở này khi Giám đốc được điều động làm Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị.
Thủ tướng: Ngành tài nguyên và môi trường sẽ bứt phá thế nào?
Thủ tướng: Ngành tài nguyên và môi trường sẽ bứt phá thế nào?
Chính trịicon08/01/2019  
Thủ tướng đề nghị hội nghị của ngành tài nguyên và môi trường thảo luận, xoáy vào các vướng mắc, vấn đề nổi cộm, bức xúc hiện nay.
Số phận các thuyền viên Việt Nam trên tàu cháy ở Hong Kong
Số phận các thuyền viên Việt Nam trên tàu cháy ở Hong Kong
An toàn giao thôngicon08/01/2019  
 Vụ việc khiến 1 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích, 3 người bị thương nhẹ và 19 thuyền viên khác an toàn.
Thủ tướng: Tiếp dân cũng phải ghi âm, ghi hình
Thủ tướng: Tiếp dân cũng phải ghi âm, ghi hình
Chính trịicon08/01/2019  
Tiếp dân cũng phải ghi âm, ghi hình, hỏi cung cũng vậy, quy định như thế để đảm bảo quyền con người - Thủ tướng nhấn mạnh.
Cuộc tín chấp bằng tính mạng trước Khmer Đỏ của ông Hun Sen
Cuộc tín chấp bằng tính mạng trước Khmer Đỏ của ông Hun Sen
Quốc phòngicon08/01/2019  
 Đích thân ông Hun Sen tới lãnh địa của Khmer Đỏ, lấy tính mạng làm tín chấp với nguyện vọng tha thiết là mang lại hòa bình thực sự cho dân tộc.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Dân Thủ Thiêm không thể về chỗ cũ ở khu 4,3ha
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Dân Thủ Thiêm không thể về chỗ cũ ở khu 4,3ha
Chính trịicon08/01/2019  
 Dù khu 4,3ha nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm, nhưng theo Bí thư TP.HCM, nếu bà con xin về chỗ cũ thì không được nữa.
Bí thư Nhân: 'Kỷ luật cán bộ tổn thương đến uy tín Đảng bộ TP'
Bí thư Nhân: 'Kỷ luật cán bộ tổn thương đến uy tín Đảng bộ TP'
Chính trịicon08/01/2019  
 Trước việc nhiều cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo TP.HCM bị cách chức, bị bắt vì sai phạm, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nêu ra 3 bài học để cán bộ ghi nhớ.
Phó Thủ tướng hy vọng tuyển Việt Nam qua được vòng bảng Asian Cup
Phó Thủ tướng hy vọng tuyển Việt Nam qua được vòng bảng Asian Cup
Chính trịicon08/01/2019  
 Trước trận Việt Nam với Iraq tại Asian Cup 2019 tối nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, quan trọng là tinh thần vì màu cờ sắc áo.
Hà Nội, TP HCM và 4 tỉnh bổ nhiệm nhân sự mới
Hà Nội, TP HCM và 4 tỉnh bổ nhiệm nhân sự mới
Chính trịicon08/01/2019  
Thành ủy Hà Nội, UBND tỉnh Bến Tre, Quảng Ninh, Nghệ An, Tiền Giang, TPHCM vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.
Phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng
Phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng
Chính trịicon07/01/2019  
Chiều nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên.
Hà Nội lý giải việc cấm ghi hình cán bộ tiếp dân nếu chưa xin phép
Hà Nội lý giải việc cấm ghi hình cán bộ tiếp dân nếu chưa xin phép
Thời sựicon07/01/2019  
Theo một lãnh đạo Ban Tiếp công dân TP Hà Nội, quy định không quay phim, chụp ảnh khi chưa có sự đồng ý là để ngăn chặn các trường hợp cực đoan.
Thủ tướng phê chuẩn Phó chủ tịch 4 tỉnh
Thủ tướng phê chuẩn Phó chủ tịch 4 tỉnh
Chính trịicon07/01/2019  
Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND 4 tỉnh, TP: Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Xử lý kiên quyết tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng
Xử lý kiên quyết tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng
Chính trịicon07/01/2019  
Hôm nay, tại Hà Nội, Quân ủy TƯ đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương
Chính trịicon07/01/2019  
Sáng nay, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019.
Bổ nhiệm 9 Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự
Bổ nhiệm 9 Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự
Chính trịicon07/01/2019  
Bộ trưởng Công an có quyết định bổ nhiệm 9 Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự.
Quan chức phải khắc phục bệnh dối trá, sống hai mặt
Quan chức phải khắc phục bệnh dối trá, sống hai mặt
Chính trịicon07/01/2019  
 Các cấp lãnh đạo, quan chức phải làm gương về đạo đức, tư cách, phẩm chất, phải khắc phục bệnh thành tích, sống hai mặt.
Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại Thừa Thiên Huế
Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại Thừa Thiên Huế
Chính trịicon06/01/2019  
Chiều tối nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN