Clip: Cháy lớn ở Hà Nội, khói lửa cuồn cuộn kèm tiếng nổ lớn - VietNamNet