Công an bắt nhóm người đánh đập, đào hố chôn người như thời trung cổ - VietNamNet