Hình ảnh đường phố Hà Nội ngày siết chặt "ai ở đâu ở yên đó" - VietNamNet