Kẻ bịt mặt ở Quảng Ninh mang súng vào tiệm vàng cướp cả ba lô tiền - VietNamNet