TRANG thông tin UNESCO của Tiểu ban Thông tin-Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Ảnh

Vẻ đẹp văn hoá phi vật thể của Việt Nam dưới góc nhìn nhiếp ảnh

Cập nhật: 15:20 | 03/11/2018
 
 

Từ Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, Tín ngưỡng thờ Mẫu,..đẹp vô cùng dưới góc nhìn của các nhiếp ảnh gia.

Bắc Ninh chi 9 tỷ đồng để làm nhà chứa Quan họ

Chùa Tam Chúc đặt thiên thạch 14 tỷ để hút du khách

Chiêm ngưỡng những di sản của Việt Nam tại Ninh Bình

di sản phi vật thể
Tác phẩm Tái hiện lịch sử của tác giả Vũ Đức Phương.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Người giữ nghề của tác giả Nguyễn Tuấn Anh.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Đánh yến của tác giả Nguyễn Mạnh Cường.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Rô Băm của tác giả Lê Minh Quốc.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Hào khí của tác giả Nguyễn Vũ Hậu.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Văn hiến kinh kỳ của tác giả Nguyễn Tất Anh Phong.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Tranh tài của tác giả Trần Bảo Hoà.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Lễ đắp núi cát Khmer của tác giả Nguyễn Nhật Tường.
di sản phi vật thể
Tác phẩm lễ hội Ramưwan của tác giả Lê Minh Quốc.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Nhảy sạp của tác giả Huỳnh Hà.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Trận đấu chiên của tác giả Huỳnh Hà.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Tung kiệu của tác giả Hồ Mạnh Hùng.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Đạo Thị Hương trong phút hầu giá quan hoàng bảy của tác giả Nguyễn Đức Nghĩa.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Bàn thắng hội cù của tác giả Nguyễn Cảnh Hùng.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Chiến tướng của tác giả Nguyễn Hữu Thông.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Trò chơi dân gian tết khơ me của tác giả Dương Đức Kiên.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên trên đỉnh Langpiang của tác giả Mai Thành Chương.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Trình diễn của tác giả Mai Thành Chương.
di sản phi vật thể
Tác phẩm Đan Đó của tác giả Lê Việt Khánh. 
di sản phi vật thể
Tác phẩm Vật truyền thống vùng kinh bắc của tác giả Nguyễn Công Hưng.

Tình Lê